EMNER

Ny dagsorden

Regeringen har sat en ny dagsorden for dansk politik, fordi den er varm tilhænger af en stærk og robust offentlig sektor. Men hvis vi fortsat skal have en offentlig sektor, som i danmarkshistorien aldrig har været større, så bliver vi nødt til at se med alvor på, at op mod 200.000 job i den private sektor kan være forsvundet inden årets udgang.

200.000 job, som hver for sig er med til at betale for vores fælles kernevelfærd. Det er virkeligheden for det danske samfund. Derfor har regeringen nu gjort det klart, at vi bliver nødt til at prioritere, hvis vi vil bruge flere penge på sundhed, uddannelse og de svage grupper i samfundet. Jeg kalder det den ny realisme i dansk politik. Men hverken SF eller Socialdemokraterne har forstået alvoren. De besnakker danskerne ved at foregøgle, at man bare kan bruge løs af milliard-kassekreditten, uden at der kommer en regning. Det vil de også gøre i morgen, hvor der skal være debat i Folketinget. En debat, hvor oppositionen har fundet sammen om at finde ud af, hvordan regeringen agter at tilrettelægge den økonomiske politik, så der skabes grundlag for vækst og beskæftigelse, for overholdelse af EU’s konvergenskrav og for langsigtet holdbarhed i dansk økonomi. Interessant og væsentligt. Jeg forstår godt, at oppositionen rejser spørgsmålene, for de er jo helt afgørende i dansk politik. Regeringen har netop sat rammen for denne virkelighed, men problemet er jo, at oppositionen er det eneste sted, hvor danskerne ikke kan få et klart svar. Der er larmende tavshed om den røde bloks hemmelige skuffeplaner. Danskerne må fortsat ikke kigge med, og mens vi venter på planen, så skyr SF’s formand, Villy Søvndal, ingen midler for at male et falsk billede af tilstanden i den offentlige sektor. Et billede, som bygger på overdrivelser og skræmmekampagner. I sin landsmødetale talte Villy Søvndal om et samfund, hvor drengen, der falder ned fra klatrestativet, skal opgive sit forsikringsnummer for at få hjælp. Og jeg ved ikke præcis, hvad det er for et samfund, Villy Søvndal taler om. Jeg kender ikke nogen i det danske samfund, jeg kender ikke et parti, ikke et medlem af Folketinget, der går ind for et sådant samfund. Men det er klart, at man kan blive så trængt, at man er nødt til at ty til falske skræmmebilleder, fordi virkeligheden viser noget, man ikke bryder sig om. Tager vi sundhedsområdet, så er sandheden jo, at sundhedssektoren aldrig har været mere effektiv. Ja, der er skønhedspletter, men det har aldrig været mere effektivt. Der behandles i dag 115.000 flere danske patienter om året, end før regeringen kom til. Og ventetiden for en behandling er barberet ned med ca. 30 dage. Det er realiteten. Det er fakta. Vi vil hellere tale om løsninger, der virker for danskerne, og så lever vi med de ideologiske overdrivelser fra rød blok.