Lokalpolitik

Ny dagtilbudsstruktur

DEBAT

Landsbyforum indsender kritisk høringssvar vedr. ny dagtilbudsstruktur Landsbyforum i Hjørring Kommune har for nylig afholdt møde, hvor et af punkterne var forslaget til ny dagtilbudsstruktur. Emnet blev drøftet grundigt efter et detailleret oplæg fra Hjørring Kommune.. Forslaget opfattes som en fortsat nedprioritering af landdistrikterne, hvor skolelukningerne var første fase. Landsbyernes fremtid hænger i høj grad sammen med, at der er børneinstitutioner i lokalområdet. Der er ingen tvivl om, at der vil blive etableret private institutioner flere steder, hvis børnehaver lukkes. Landsbyborgerne ønsker nærhed og tryghed i små, overskuelige og lokalt placerede enheder. Det er en af kvaliteterne ved at bo i et landsbysamfund.. Landsbyforum erkender, at kommunens økonomiske situation og det faldende børnetal kræver nytænkning af dagtilbudsstrukturen. Muligheden for at oprette private institutioner skal selvfølgelig ses i den sammenhæng. Men det opleves som regulært benspænd, når Byrådet beslutter at stille krav om en (3 mdr.) driftsgaranti. Landsbyforum erklærede sig helt imod en sådan garantiordning. Byrådets forslag rummer planer om, at rationaliseringer og stordriftsmuligheder i byerne kan forhindre yderligere forringelser i landdistrikterne, men Landsbyforum ønsker, at dette belyses ved nærmere undersøgelser. Landsbyforum ser positivt på planerne om etablering af integrerede institutioner i landdistrikterne. Det kan være med til at opretholde en institution i det hele taget. Det kan evt. betyde en reduktion i antallet af dagplejemødre i enkelte områder, men en børneinstitution er et stort potentiale for landsby og lokalområde, og Landsbyforum ønsker derfor at prioritere integrerede institutioner ganske højt. Landsbyforum repræsenterer alle landdistrikterne i Hjørring Kommune og forventer derfor, at det hermed fremsendte høringssvar vil være med til at sætte præg på den endelige behandling af dagtilbudsstrukturen.

Forsiden