Hospitaler

Ny dato for nedlæggelse

SYGEHUSLUKNING:Det var en flot indsats Skagens borgere, med sygehusets personale og foreningen til bevarelse af Skagen Sygehus i spidsen gjorde for sygehuset. Det var en markant indsats, der blev hørt både i Nordjylland og over det ganske land. Hvad fik vi så ud af det? Fik vi lov til at bevar vores sygehus? Nej, vi fik en ny dato for nedlæggelsen, vi gav amtsrådet en chance for at komme ud af sagen med benene på jorden og æren i behold. Amtsrådet ved godt, at det er umuligt at spare en trediedel af Skagens Sygehus budget og samtidig bevare et funktionsdygtigt sygehus, og derfor er det en stakket frist Skagen Sygehus har fået. Hvis det, vi efter udgangen af 2003 har tilbage, er 10-15 senge og et sygehus uden hverken røntgen eller laboratorium eller egentlig skadestuefunktion, så er det sidste næsten værre end det første. Det er egentlig meget besynderligt, at det ikke har været muligt at få oplyst, hvad det vil koste at etablere den nedlagte del af Skagen Sygehus i Frederikshavn, eller hvilke omkostninger der vil være til transport med videre ved at selv ganske enkle funktioner for fremtiden skal foregå i Frederikshavn. Lad os bruge den nærmeste tid til at få disse tal på bordet, så vi kan se om der er økonomi i Amtsrådets dispositioner, eller det bare er centralisering for centraliseringens skyld, eller en studehandel til fordel for balancen mellem Hjørring og Frederikshavn. Det var et behjertet forsøg at tilbyde en nedskæring af Skagen Sygehus's funktioner, men det blev til et våben for amtsrådet, der nu har givet hinanden håndslag på, at hvis det ikke kan lade sig gøre, så nedlægges Skagen Sygehus med udgangen af 2003, og så kan man gøre det med god samvittighed med den begrundelse, at Skagen fik en langstrakt hånd og muligheden for at realisere de nedskæringer som alle ved er umulige. Hvad gør vi så nu? Ja der er vel ikke andet at gøre end at klø på - få tal på bordet og kæmpe en kamp for at få amtsrådet til at forstå, at det umulige ikke er muligt, og at de argumenter, vi har brugt i kampen for sygehuset, er stærke nok til at bære Skagen Sygehus igennem i sin nuværende form.