Ny debat om Fjordparkens fremtid

Skal der bygges nyt eller til? - politikerne nærmere sig en afgørelse

HALS:Spørgsmålet om, hvorvidt der i Hals skal bygges et helt nyt ældrecenter som erstatning for Fjordparken, eller om der skal bygges til et renoveret Fjordparken, nærmer sig nu for alvor en lokalpolitisk besvarelse. Det fastslår formanden for socialudvalget, Ane-Marie Viegh Jørgensen (V), der sammen med sine udvalgskolleger skal se på sagen igen, når udvalget samles på ny i næste uge. Ane-Marie Viegh Jørgensen forventer dog ikke, at der allerede på dét møde træffes en endelig beslutning - medmindre der dér møder en enig S-gruppe op. - Vi er i den borgerlige byrådslejr enige om, hvad vi helst vil, men jeg fornemmer, at der samlet set fortsat er lidt divergerende meninger, og derfor kunne jeg godt forestille mig, at der stadig vil være nogle ting, der skal analyseres, inden vi træffer den endelige beslutning. Men det vil så også ske inden for en overskuelig fremtid. Vi kan jo heller ikke blive med at sylte den her sag, siger udvalgsformanden, der dog i samme åndedrag påpeger, at de folkevalgte beslutningstagere ikke behøver at haste en beslutning igennem. - Vi har tid nok til at drøfte og behandle det her grundigt, siger hun. Ane-Marie Viegh Jørgensen kan videre fortælle, at byrådet i den forgangne uge har drøftet Fjordparkens fremtid på et lukket temamøde, og det står herefter klart, at der nu er tre løsningsmodeller at vælge imellem - hvoraf det primært er de to, der p.t. synes at være de mest spiselige for byrådet. Det har nemlig nu vist sig, at der ved Fjordparken godt kan bygges til på den ellers noget drilske jordbund, og det kan ske både oven på det eksisterende ældrecenter eller ved siden af dette, og her er det primært en tilbygning, der nu tænkes i fra lokalpolitikernes side. Samtidig spekuleres der imidlertid også i at begynde helt forfra med etableringen af et helt nyt ældrecenter et andet sted i byen, og disse overvejelser er forbundet med den kendsgerning, at det eksisterende Fjordparken står foran en nødvendig renovering, hvis det fortsat skal fungere som ældrecenter. De politiske overvejelser går derfor på, om det vil svære smartest - og økonomisk mest hensigtsmæssigt - at begynde helt forfra, eller om der vil være bedre økonomi i at renovere Fjordparken og knytte en tilbygning til. Ane-Marie Viegh Jørgensen fortæller i den forbindelse, at de i den borgerlige byrådslejr er mest lun på ideen om at beholde Fjordparken og bygge til dér, og det begrunder hun blandt andet med Fjordparkens placering tæt på centrum og de forskellige seværdigheder i Hals. Med i overvejelserne har de folkevalgte beslutningstagere iøvrigt spørgsmålet om de ved Fjordparken liggende 12 almennyttige og ældrevenlige boliger. Dem har kommunen visitationsretten til, og de kunne eventuelt inddrages som egentlige plejeboliger i Hals. Ane-Marie Viegh Jørgensen slår dog fast, at dette alene ikke vil være nok til at imødegå det fremtidige behov for plejeboliger i Hals.