Ny debat om kæmpemøller

Der bliver holdt et offentligt møde om projektet i Nørrekær Enge

Lokalpolitik 1. september 2007 10:17

Planerne om 15 kæmpestore møller i Nørrekær Enge sendes snart ud til debat endnu engang. Kort fortalt går projektet ud på, at Vattenfall A/S har søgt om at udskifte de 77 ældre, eksisterende vindmøller i Nørrekær Enge med 15 nye møller, der vil rage knap 150 meter op i landskabet. Området er udlagt til regional vindmøllepark, og det ligger i både Vesthimmerlands og Aalborg Kommune. Der er udarbejdet en miljørapport og et forslag til en lokalplan og et kommuneplantillæg, som bliver sendt ud til høring, så snart byrådet har taget stilling til sagen i september. Allerede i foråret var der en forhøring, og her kom der en række bemærkninger. Blandt andet fra Jammerbugt Kommune, der finder det problematisk at opstille så mange store møller i Limfjordslandskabet. Danmarks Naturfredningsforening erklærede sig positiv over for planen, men skriver, at projektet også bør omfatte en nedgravning af alle højspændingsledninger nord og syd for Aggersund. Viborg Stiftsøvrighed er betænkelig ved, om møllerne kommer til at virke for dominerende i forhold til specielt Næsborg Kirke. Den bekymring deler Næsborg Menighedsråd imidlertid ikke. De mener tværtimod, at det vil se bedre ud med færre, større møller, idet de er så høje, at udsynet fra kirken ikke hindres. Der kom ingen indsigelser fra beboere i området, da der var forhøring i foråret. Kommunen lægger op til, at der skal afholdes et offentligt møde om projektet og planlægningen på Løgstør Parkhotel 1. november.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...