Lokalpolitik

Ny debat om Løgstørbanen

Udvalg vil høre alle ideer før beslutning

AARS:Løgstørbanens fremtid er for vigtig til at haste igennem. Derfor valgte teknisk udvalg på et møde mandag ikke at tage stilling til forslaget fra en arbejdsgruppe. - Hvis vi siger ja til arbejdsgruppens arbejde nu, siger vi ja til det hele, og så har vi mere eller mindre besluttet, hvordan det skal være. Det ønsker vi ikke, forklarer Bjarne Jensen (UP), formand for teknisk udvalg. Han ønsker, at få alle ideerne kørt i stilling, før der træffes en endelig beslutning, og derfor skal fremtidsplanerne sendes ud i endnu en offentlig debat. Der er ingen tvivl om, at der bliver en rekreativ sti på strækningen, men der er stadig en række stridspunkter. Et par af dem er om der skal være mulighed for at køre på skinnecykler eller ej. Eller om belægningen være asfalt eller den mere grove asfalttype, stenmel. Netop fordi de ting skal være helt på plads, kommer der til at gå længere tid end først antaget. - Vi har en enestående mulighed for at lave noget godt ud af den strækning. Det kan blive en sand turistmagnet, men derfor gør det heller ikke noget, at det tager en måned eller to mere. Man skal huske, at det skal gøres rigtigt i første omgang, fordi vi kan ikke gøre det om, pointerer Bjarne Jensen, der af hensyn til debatten ikke vil løfte sløret for sit eget foretrukne scenarie. Udvalgsformanden understreger, at han er godt tilfreds med arbejdsgruppens arbejde, men at han blot vil et spadestik dybere for at være sikker på, at alle ideerne kommer frem. Når byrådet har kigget på forslaget den 21. maj, bliver det sendt ud i en offentlig debat. Bjarne Jensen, forestiller sig, at kommunen indrykker en annonce i avisen, som privatpersoner, foreninger og andre interesser så kan reagere på.