Pædofili

Ny debat om straffeattester

I Hjørring Kommune tjekkes ansatte på børneområdet ikke automatisk - endnu?

HJØRRING:Børn, unge, pædofili og seksuelt misbrug. Det er ord, der for de allerfleste danner en usmagelig og uhyggelig cocktail, og i Hjørring Kommune er formanden for børne- og undervisningsudvalget, Else Købstrup (V) nu parat til at se på, om kommunen gør sit arbejde godt nok i forhold til at forhindre ulykkelige sager. Det drejer sig kort og godt om at forhindre, at forkerte folk ansættes eller er ansat i job i Hjørring Kommune, hvor de har daglig omgang med børn. Praksis i Hjørring Kommune er, at dagplejere skal aflevere en straffeattest, før de kan ansættes, men for skolelærere, pædagoger, pædagogmedhjælpere, ufaglærte, personer under uddannelse, i jobtræning og andre ordninger på børne- og ungeområdet er der ingen faste procedurer. Straffeattester og Det Centrale Kriminalregister tjekkes ikke rutinemæssigt, før man kan begynde at arbejde i vuggestuer, børnehaver, skolefritidsordninger, i klubber og på skoler. - Vi har senest haft debatten oppe for tre år siden, og vi har valgt, at dagplejere skal vise straffeattest, fordi de er helt alene med børnene modsat i en institution, hvor der er flere ansatte. Generelt på børne- og ungeområdet har vi hidtil ikke vurderet, at behovet var så stort. De senere tiders eksempler på sager, der dukker op med jævne mellemrum, viser dog desværre, at der er nogle tilfælde ind i mellem, og jeg ønsker derfor emnet debatteret i økonomiudvalget først i det nye år. Økonomiudvalget er det forum, hvor vi debatterer personalepolitik, og vi må se på, om vi gør det godt nok på dette område, siger Else Købstrup. Særligt opmærksomme Hun understreger, at én sag er én for meget, men hun tror heller ikke, at man kan gardere sig 100 procent ved at kræve f.eks. straffeattester. - Men vi kan måske sende et signal om, at vi er særligt opmærksomme og ad den vej holde nogle væk, som måske godt ved, at de ikke skal søge et job i Hjørring Kommune, når der f.eks. indhentes straffeattest. Desuden skal man stadig i institutionerne sørge for at bede om referencer, når man ansætter og som altid bruge den sunde fornuft, siger Else Købstrup. I Hjørring Kommune er en lærer i år blevet suspenderet fra sit job på Bagterpskolen og sigtet for besiddelse af børneporno. Sagen ventes først for retten i det nye år. Spørgsmålet om kontrol af mennesker, der har med børn og unge at gøre, er aktuelt både i det offentlige og i den frivillige verden. I august beskrev NORDJYSKE, hvordan to tidligere frivillige medarbejdere og én der stod foran et frivilligt job i en DUI Leg og Virke-forening i Danmark er blevet smidt ud af børne- og ungdomsorganisationen, fordi de står som dømte i det særlige pædofili-register. Det fik landsformanden for DUI Leg og Virke, Helle Christensen, der også er leder af DUI Leg og Virke i Aalborg, til at opfordre alle, der har med børn og unge at gøre til at tjekke deres medarbejdere. Både nuværende ansatte og folk, der er på vej til at blive ansat.