Ny depotstruktur på vej

Kan tilføre flådestationen en snes nye arbejdspladser i 2004

FREDERIKSHAVN:Med det ændrede mineberedskab, bl.a. et fuldstændigt farvel til overvandstorpedoer fra Standard Flex-skibe, er en helt ny depotstruktur på vej inden for Søværnet. For Flådestation Frederikshavn kan den nye struktur ifølge kommandør Axel Fiedler give Frederikshavn en gevinst på en snes nye arbejdspladser, om end der samlet set sættes en del arbejdspladser til. - Det er netop besluttet, at minedepotet i Dråby ved Ebeltoft og Bøstrup Minedepot med tilsammen cirka 70 ansatte skal lukkes, og alle torpedofunktioner overføres fra Kongsøre til Minedepot Grelshede i Understed og til værkstederne på Flådestation Frederikshavn, siger Axel Fiedler. - Beslutningen blev truffet sidste fredag og føres ud i livet fra nu og frem. Det hele skal være på plads i 2004, og vi er her gået i gang med det forberedende arbejde med at se på værkstedsfaciliteter og -indretning og har fra 1. maj lagt alle depoter ind under teknisk afdeling. En hel del i den ny depotstruktur bliver der ikke plads til hverken her i Frederikshavn eller Korsør, så det vil koste afskedigelser. Men anslået får vi tilført cirka 20 arbejdspladser, vurderer Axel Fiedler. Rygter om at også MP-skolen, Siriuspatruljen samt kurser for værnepligtige i flåden er på vej fra Auderød til Flådestation Frederikshavn, kan Axel Fielder ikke verificere. - Det har jeg intet hørt om. Ganske vist foregår utrolig mange drøftelser og debatter i øjeblikket om, hvordan tingene kan skæres til, men den der er jeg overhovedet ikke stødt på, siger Axel Fiedler.