EMNER

Ny domprovst i Viborg

UDNÆVNT:Viborg Stifts teologiske medarbejder, pastor, Ph.d. Thomas Frank er udnævnt som sognepræst ved Viborg Domkirke, provst for Viborg Domprovsti og Domprovst over Viborg Stift. Thomas Frank er 41 år og blev i 1999 ansat som sognepræst i Selde-Åsted pastorat i Viborg Stift. I perioden 2005-07 havde Thomas Frank orlov, og færdiggjorde i denne periode sin Ph.d. afhandling, som belyser forholdet mellem krig og etik. Siden 2008 har Thomas Frank arbejdet som teologisk medarbejder i Viborg Stift. Thomas Frank er gift med sognepræsten i Thorning, Tina Nickelsen Frank. De har fire børn i alderen fra 8 til 15 år.