Ny ejer og nyt håb på Pedershaab

Amerikansk handelsfirma med speciale i betonindustrien har købt fabrikken af FLS Industries

Industri 12. november 2003 05:00

BRØNDERSLEV: To års usikkerhed er overstået på Pedershaab A/S, Brønderslevs store gamle maskinfabrik. En ny amerikansk ejer, Fred B. Scultz, har overtaget virksomheden fra danske FLS Industries med en erklæret målsætning om øget omsætning og flere arbejdspladser. Der er i dag ca. 150 ansatte. - Vi har en klar forventning om, at der bliver flere. Vores nye ejer er helt sikker på, at bunden på markedet er nået, og at konjunkturerne er på vej op, siger adm. direktør Bent M. K. Holme. Bent Holme havde sin første arbejdsdag på fabrikken i går, og da hans forgænger, Ulrik Kolding Hartvig, havde taget afsked med medarbejderne, var det hans første opgave var at fortælle om den nye ejer. Fred B. Schultz ejer firmaerne Concrete Technology Worldwide og Concrete Technology Integrators Inc. (CTI) med hovedsæde i Green Bay, Wisconsin, og hans familie har i flere generationer været engageret i produktion og udvikling af maskiner til betonstøbning. Alle aktiviteterne i Pedershaab A/S bliver videreført i et nyt selskab, Pedershaab Concrete Technologies A/S, som ejes af Fred. B. Schultz. CTI overtager markedsføringen i Nord- og Sydamerika, mens salget til den øvrige del af verden fortsætter som hidtil. CTI markedsfører maskiner fra en række europæiske betonmaskinproducenter, bl.a. Masa AG i Tyskland, CMS i England og Echo i Belgien, ligesom det danske firma Teksam ApS. i Hanstholm, har haft CTI som salgskanal. Den ny direktør kommer fra Teksam og kan således fra dag ét trække på et indgående kendskab til den nye ejer og hans virksomhed. - Det er en stor fordel for Pedershaab, at fabrikken er overtaget af et handelsfirma med speciale i betonindustrien. Det styrker adgangen til de vigtige markeder, og det giver en sikkerhed for at bevare produktionen i Brønderslev, man ikke kunne påregne, hvis køberen havde været en konkurrerende produktionsvirksomhed, siger Bent Holme. Ingen nedskæringer Vicepræsident i CTI, Clark Nelson, besøgte Pedershåb i forbindelse med overtagelsen i går. - Pedershaab har et godt ry i hele verden for gode produkter, og investeringen var en mulighed, som vi har ledt efter længe efter. Vores plan er at fortsætte virksomheden, og forhåbentlig kan den blomstre op, fortsætte produktionen og øge salget. Han er enig med Bent Holme i, at salget ikke vil give anledning til nedskæringer, tværtimod. - Ingen ansatte behøver bekymre sig for deres stilling, siger han. FLS tilfreds Pedershaab var i grundlæggeren Peder Nielsens familie-eje indtil 1972, da FLS-koncernen købte aktiemajoriteten, og siden 1981 har FLS været eneejer. Men det har været kendt i et par år, at FLS ønskede at sælge virksomheden, som i tre af de seneste fem år har givet tab. - Vi har vedtaget en strategi om at koncentrere os om vore kerneområder byggematerialer og ingeniørforretningen F.L. Smidt, og i forhold hertil lå Pedershaab i periferien. Derfor er det en stor tilfredsstillelse for os at kunne overdrage virksomheden til en ny ejer, som har betonmaskiner som kerneaktivitet og har en seriøs plan for at drive virksomheden videre, siger koncerndirektør Preben Tolstrup, FLS Industries. Parterne ønsker ikke at oplyse salgssummen, men salget indebærer en nedskrivning af den bogførte værdi i FLS Industries på ca. 55 mio. kr., fremgår det af meddelelsen til Fondsbørsen.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...