Ny ejer vil trække Printca op i fart

Printkortfirmaet bliver del af elektronikkoncern

AALBORG:Virksomheden Printca i Aalborg, der fremstiller printkort til elektronikbranchen, har fået ny ejer, og det vækker store forhåbninger hos det gennem en årrække økonomisk trængte firma. Det er GPV Industri, der leverer elektroniske og mekaniske produkter til et bredt spektrum af virksomheder, der via sit datterselskab Chemitalic har købt printca. Sælgeren er Weco-Transport A/S, en koncern der primært beskæftiger sig med rejsebureau- og shippingvirksomhed, og i den sammenhæng har Printca ført en isoleret tilværelse. - Fra i årevis at have værer i en koncern, der ellers ikke beskæftiger sig med elektronikvirksomhed, vil vi nu indgå i en decideret elektronikkoncern, hvilket er en kæmpefordel, siger Printcas adm. direktør Peter Ulrik Jensen. Printcas kunder er primært at finde blandt kæmpestore multinationale koncerner inden for forsvars- og luftfartsindustrien. - Og at vi nu kommer til at indgå i en stor elektronikkoncern med et stort produktprogram betyder, at vi langt bedre end hidtil, herunder markedsføringsmæssigt, kan matche disse kunder, siger Peter Ulrik Jensen. Printkortsvirksomheden, der blev etableret i 1974, beskæftigede i sin storhedstid for ca. 15 siden, da det gik rigtig godt for elektronikbranchen, mere end 200 personer. I dag er virksomheden nede på 65 mand. En del af forklaringen på den stærkt reducerede arbejdsstyrke er ifølge direktøren, at virksomheden for tre år siden skiftede strategi. - Indtil da producerede vi printkort i både den dyre og den billige ende, men siden strategiskiftet har vi udelukkende leveret printkort til highend-produkter, især forsvars- og luftfartsindustrien, hvor kvalitetskravene er meget høje. Det skifte kostede en del arbejdspladser, men havde vi ikke ændret strategi, ville vi ikke være her i dag, siger direktøren, der beskriver det, branchen har gennemgået, som et blodbad. - Set i det lys er vi blandt dem, der har klaret sig bedst. Mens mange andre har måttet lukke, har vi så nogenlunde formået at holde næsen oven vande, siger direktøren. Specielt årene 1997 til 1999 var hårde med årlige underskud på 5-8,5 mio. kr., men i 2000 var der igen grønne tal. I 2001 var underskuddet på 3,5 mio. kr. ud af en omsætning på 50 mio. kr., men for i år venter Peter Ulrik Jensen et lille overskud. Ifølge den nye ejer skyldes Printas utilfredsstillende resultater for lille volumen på markedet, men sammenlægningen med Chemitalic skulle gerne give stordriftsfordele, der retter op på økonomien. GPV forudser derfor en en væsentlig forbedring af resultatet i de kommende år.