Ny entrépolitik koster publikum på museer

Antallet af besøgende på svenske museer faldt med 40 procent i 2007. Grunden: at den borgerlige regering genindførte billetentréen på de statslige museer 1. januar sidste år. - Man kan sige, at vi tabte lige så mange gæster i 2007, som vi vandt, da reformen blev indført 2005, siger Sten Månsson, statistiker på Statens Kulturråd, som står bag undersøgelsen. Det var den daværende socialdemokratiske kulturminister Marita Ulvskog, som valgte at fjerne entréen på 19 statslige museer. I de første måneder af 2005 strømmede svenskerne til museerne, og da regeringen bad om en evaluering af fri entréreformen, viste det sig, at 58 pct. af gæsterne var der for første gang. - Det lykkedes os at nå de grupper, som reformen havde som mål at nå. Det vil sige, vi fik en højere andel besøgende fra de grupper, som er socio-økonomisk ikke-privilegerede, som lavtuddannede og indvandrere, siger Sten Månsson til Politiken. Men da den borgerlige regering trådte til i oktober 2006, var genindførelsen af entréen på museer en af de første mærkesager. Fri entréreformen kostede penge og var konkurrenceforvridende, da hovedparten af de statslige museer var placeret i Stockholm, lød det. Genindførelsen af entréen var dog først og fremmest et ideologisk spørgsmål, ligesom da socialdemokraterne fjernede entréen. Genindførelsen signalerede den mere nyliberale kulturpolitik, som går imod den internationale trend, hvor museer i større udstrækning bliver gratis. Fri entréprincippet var heller ikke helt uproblematisk. Der var fremgang på de store offentlige museer, mens de små private tabte publikum i fri entréperioden. Men kritikken mod den liberale genindførelse af entréen lever videre: Dagens Nyheter mente i en lederkommentar i sidste uge, at »nærigheden har sejret« i svensk kulturpolitik.