Gandrup

Ny erhvervsforening en realitet

GANDRUP:En fælles erhvervsforening for V. Hassing-Stae og Gandrup er nu så langt fremme, at omkring ti erhvervsdrivende i Gandrup-området har givet bindende tilmelding. Foreningen forventes endelig stiftet fra 1. januar 2006. Den vil satse på den fortsatte udvikling af lokalområdet og er blevet medlem af Industri- og Handelskammeret i Aalborg, der blandt andet giver muligheder for at deltage i kurser og en større indside-orientering. Formanden, Mogens Kjeldsen, lagde på mødet i Borgergruppen for Lokalsamfundet Gandrup op til, at samarbejdet kan udvides til at omfatte hele den nuværende Hals Kommune. } ERHVERVSGRUNDE: En lokalplan for et erhvervsområde i Gandrup vest for Teglvænget er netop vedtaget. Men der er endnu ikke iværksat nogen byggemodning, blev det oplyst på Borgergruppens møde, hvilket først vil ske, når interesserede købere er på banen. I forbindelse med diskussionen om erhvervsområdet kom et ønske om en ny forbindelsesvej til Aalborgvej igen op fra Kirsten Freund, som lagde vægt på, at en sådan vej ville kunne løse alle trafikproblemerne på Teglværksvej hvor der er indkørsel til sportspladsen. Borgergruppen vil tage sagen op med kommunen. } VALGMØDE: V. Hassing og Stae Borgerforeninger inviterer til valgmøde i Stae Borgerhus tirsdag 25. oktober kl. 19. Der vil være repræsentanter for de fem lokale partier tilstede. } STORMØDE: Forberedelserne til det nye landdistriktsprogram 2007 -13 er i fuld gang med dialogmøder rundt om i landet, hvor både rådgivere og ildsjæle fra landboområderne er blevet hørt. Selvom programmet ikke ligger helt fast endnu, er den gode nyhed luftet fra fødevareministeren om, at der hvert år fra 2007-13 ligger én mia. kr. til brug i de danske landdistrikter. Også i de nordjyske. Hals Kommune inviterer sammen med LandboNord til et stormøde mandag 24. oktober kl. 19 i byrådssalen i Gandrup. Her vil der komme et oplæg fra LandboNords projektmedarbejdere om landdistriktsprogrammet, og hvordan man får involveret lokalbefolkningen.