- Ny fabrik giver problemer på havnen

- Ingen har gennemtækt konsekvenserne af at bruge areal ved Søren Humbers Kaj til ny fabrik, mener Susanne Røntved, Uni-Fisk

SKAGEN:Den rigtigste anvendelse for det opdæmmede areal ved Søren Humberes Kaj er at det indrettes så det, som oprindelig planlagt, kan bruges til strækning af trawl og opbevaring af andre fiskeredskaber. Det mener direktør Susanne Drewes Røntved, Uni-Fisk. - Jeg hilser en nye rejefabrik og nye arbejdspladser velkomne i Skagen. Det skal der ikke være tvivl om, men jeg mener ikke, den bør ligge på det opdæmmede areal ved Søren Humbers Kaj, som der nu er lagt op til. - Èn ting er, at jeg mener fabrikken bør ligge et andet sted, noget andet, og det er er baggrunden for at Uni-Fisk har indbragt Lokalplanen for Naturklagenævnet, er, at beslutningen om at tillade fabriksbyggeriet er sket uden, at der efter min mening har været en tilstrækkelig debat om sagen og uden at der, så vidt jeg kan vurdere, har været en samlet vurdering af konsekvenserne af beslutningen for både brugerne af havnen og for Skagen by, siger Susanne Drewes Røntved. Der har tidligere været nogen som gerne vile bygge på området,men de er blevet afvist. I sidste omgang fik Henrik Ifversen at vide, at man ville friholde arealet til en større virksomhed som kunne få brug for adgang til kajanlæg. Hvis havnen fravige kravet om havnerelevans må det meldes klart ud så alle kan få mulighed for at lægge billet ind. - Men jeg mener som sagt at den optimale anvendelse er at få samlet det meste af trawltrækkeriet på pladsen. - Når den aktivitet som tidligere har forgået uden for vores dør nu primært skal flyttes til toldpieren vil det skabe problemer i hjertet af havnen hvor der er stor koncentration af turister og der arbejdes hårdt på at få krydstogtsgæster som også skal ilandbringes på det område. - Jeg ved godt, at indretningen af pladsen har været på havnens ønskeseddel i mange år, og at den økonomiske bevilling aldrig er blevet til noget, men det behøver jo ikke at betyde, at der ikke kan blive råd til det i fremtiden. I sidste ende er det vel et spørgsmål om, hvorvidt havnen har råd til ikke at kunne tilbyde fiskerne og vodbinderierne er sådan facillitet. - Ifølge havnediektør John Pedersen vil det koste otte millioner kroner at gøre arealet egent til formålet og der skulle være mulighed for at få størtte til denne anlægsudgift. Den årlige drifstudgift ville være ca 800.000 kr - heri er ikke indregnet evt tilskud. - Det er de fiskere, der har brug for pladsen, der giver havnen den altovervejende indtægt i form af vareafgift, og set i det lys, bør der være råd. - Hvis vi tager de første 11 måneder af 2002 havde havnen en samlet indtægt fra vareafgifter på cirka 14,3 millioner kroner, og af det beløb kom de godt 11 millioner kroner fra pelagiske trawlere og fra industritrawlere. Der skal ikke forsvinde mange af dem, før der mangler en indtægt på 800.000 kroner og man kunne også sige om det er urimeligt at 6-7 procent af de indtægter som disse både ligger skulle bruges til at give dem fornuftige forhold, siger Susanne D. Røntved. - Det er selvfølgeligt dejligt med nye arbejdspladser, men det er også vigtigt at værne om dem vi har. - Nu er arbejdet med at opføre den nye fabrik sat i stå indtil Naturklagenævnet har behandlet vores klage over Lokalplanen, og jeg håber, at vi kan bruge den tid til at få undersøgt og vurderet konsekvenseren af at bruge det opdæmmede areal til fabriksbyggeri i stedet for at bruge det til trawl og lignende, og jeg håber, at tiden bliver brugt til en debat om, hvad vi vil med havnen. Derfor glæder det mig også, at jeg kan se, at der er givet tiskud til en analyse af havnens udvikling og fremtid. Det fortjener havnen, det fortjener dens brugere og det fortjener Skagen by, siger Susanne D. Røntved. - Når det er sagt, vi jeg også godt gentage, hvad jeg tidligere har sagt. Jeg hilser en ny rejefabrik meget velkommen, men jeg kan stadig ikke se, at en fabrik, som ikke får råvarerne direkte fra fiskefartøjerne, behøver at ligge på havnen.Det er tidligere besluttet, at for eksempel rejefabrikker bør lige i industriområdet ved Buttervej, og den beslutning er mig bekendt ikke ændret, siger Susanne Drewes Røntved.