EMNER

Ny fælles kulturkalender for fjordkommunen på vej

HOBRO:En ny fælles kulturkalender for de fire Mariagerfjord-kommuner skal samle kulturarrangementer, som lokale ildsjæle står bag, i en og samme udgivelse. "Der er liv i fjorden - kultur på tværs" er indtil videre arbejdstitlen på kultursamarbejdet. - Med kalenderen i hånden håber initiativtagerne, at folk vil bevæge sig hen over de nuværende kommunegrænser i jagten på den gode oplevelse og for at se, hvad der gemmer sig af listige steder i fjordkommunen, siger kulturkonsulent Jens Lykke, Hobro Kommune. I øjeblikket arbejdes der intenst på at finansieringen skal falde på plads til det, der i oktober måned bliver den første fælles kulturkalender i den nye Mariager Fjord Kommune samt opland. Initiativtagerne til den kommende kulturkalender er en håndfuld kulturfolk i de nuværende Arden, Mariager, Hobro og Hadsund Kommuner. Kalenderen vil afsløre fem ugers kulturarrangementer fra øst til vest med det til fælles, at de er målrettet den bredest mulige målgruppe og repræsenterer et bredt udsnit af egnens kulturelle liv. Helt konkret dækker kulturkalenderen tidsmæssigt aktiviteter fra og med sidste weekend i oktober til og med første weekend i december. I arbejdet med at gøre kulturkalenderen så bredt dækkende som muligt opfordrer initiativtagerne alle de fire kommuners kulturelle ildsjæle til at melde ind med deres allerede planlagte aktiviteter, så kan få dem markedsført ved det fælles initiativ. Kriteriet for at få sine arrangementer med i kalenderen er, at de er 'åbne' tilbud. Det vil sige, at de retter sig til en bred målgruppe og ikke er forbeholdt medlemmer af en forening. Aktiviteterne skal være af almen interesse og ikke have et snævert lokalt fokus. Det kan dreje sig om f.eks. foredrag, udstillinger, musik- arrangementer, teater og lignende. Man kan kontakte redaktionsgruppen for at få retningslinjer om, hvordan eventuelt materiale skal se ud. Tekst og eventuelt foto vedrørende arrangement skal være redaktionsgruppen i hænde senest 19. september. Bidragene skal sendes til: Mariager Kommune: Jane Grøn (Rytmus) janegroen@mail.tele.dk. Arden Kommune: Marianne Christensen (Arden bibliotek) msc@ardenkom.dk. Hobro Kommune: Jens Lykke (Ungdomsskolen) jly@hobrokom.dk. Hadsund Kommune: Anne Ritman (rådhuset) aor@hadsund.dk.