Ny fagforening må udskyde flytning

FREDERIKSHAVN:De fusionerede fagforeninger SiD og Kvindeligt Arbejderforbund (KAD) flytter alligevel ikke under fælles tag fra årskiftet. Afløseren for ialt fem SID og KAD-afdelinger i Skagen, Frederikshavn og Sæby - 3 F Nordøstvendsyssel - skulle have åbnet i SiDs ombyggede kontorejendom i Skippergade i Frederikshavn i dag. Men flytningen af medarbejdere sker nok ikke før midt i januar, oplyser A-kassebestyrer Helge Prangsgaard, SiD Frederikshavn. Selv om de faglige kræfter samles i Skippergade, skal der fortsat være serviceafdelinger i de hidtidige SiD-afdelinger i Skagen og Sæby. KADs bygninger i Søndergade i Frederikshavn og på havnen i Skagen skal rømmes helt og sælges. Det er blandt andet forsinket opstilling af telefoni, der ført til udsættelse af flytningen.