Lokalpolitik

Ny fart på nybyggeriet iAabybro

AABYBRO:Efter et års stilstand er der i 2003 atter kommet fart i nybyggeriet i Aabybro Kommune og særligt i Aabybro by. Faktisk har kommunen kun én ledig byggegrund i byen, og den ligger i udstykningen ved Enebærvej, oplyse Lone Person, fra fællesforvaltningen. Desuden er der fire grunde i Thomasmindeparken, men de er alle reserverede.Dermed er første etape af byggemodningen i det område faktisk udsolgt, efter at de 31 grunde blev sat til salg i august 2000. I år har kommunen solgt ni byggegrunde i Thomasmindeparken, hvor der for tiden opføres syv nye huse. Dertil kommer de private udstykninger i Bøgetoften og Knøsgaard. Desuden er der interesse for byggegrunde i Nørhalne, hvor kommunen stadig har en ledig grund på Lindevej. Derimod er der solgt én og reserveret en anden af de tre nye kommunale grunde på Gustav Zimmersvej, hvor der også er solgt én af de tre private grunde. Men der er ikke solgt grunde i de øvrige lokalsamfund i år. - Salget stod stille i 2002, men det blev bedre sidst på året, da vi solgte en grund på Hedegårdsvej i Biersted og en grund på Bindeleddet i Birkelse, siger Lone Person. Kommunen har to ledige grunde påHedegårdsvej, to på Bindeleddet samt en på Drøvten på Gjøl, hvor der også er fem grunde til salg på Grebjerg, heraf er de to dog reserveret.