EMNER

Ny festival for kultur på vej

En ny festival for kultur er på vej i Mariagerfjord Kommune. Det fremgik af Kulturelt Samråds årlige repræsentantskabsmøde, der blev holdt på Hobro Bibliotek.

Formand Jane Grøn fortalte, at ideen stammer fra repræsentantskabsmødet i fjor, hvor det blev foreslået, at Kulturelt Samråd skulle tage initiativ til en kulturfestival. Denne idé er samrådet gået videre med, og efter afholdelse af et par inspirationsmøder er der nedsat en arbejdsgruppe, som skal lægge en slagplan for en fælleskommunal kultur- event. Der vil henover sommeren blive nedsat en styregruppe, og i august måned afholdes et stormøde, hvor interesserede kan byde ind med idéer og forslag. To af samrådets bestyrelsesmedlemmer valgte ikke at genopstille. Nyvalgte er Lisbet Toft fra Arden og Betty Bjerre Hansen, Hobro. Bestyrelsen konstituerede sig med Jane Grøn som formand, Knud Brix Kjelgaard, næstformand og Tove Frank, kasserer. Kulturelt Samråd er en paraplyorganisation for kulturelle foreninger i kommunen.