Ny fiskeart i møllesø bekymrer

Nyfundet fisk kan betyde et farvel til fiskestængerne ved Klokkerholm Møllesø

KLOKKERHOLM:En i Danmark nyfundet fiskeart kan betyde et forestående farvel til fiskestængerne - og de dertil knyttede hyggetimer - ved Klokkerholm Møllesø. Det står klart, efter at man nu har fundet ud af, hvad det var for en fisk, der i efteråret blev fundet i Klokkerholm Møllesø i forbindelse med en planlagt, såkaldt bio-manipultation af søen. Bio-manipulationen, der havde til mål at skabe en bedre biologisk balance i søen, blev dengang gennemført i forbindelse med den længe ønskede renovering af møllesøens fisketrappe, og det var derfor med en vis forundring, at man i løbet af dette arbejde fangede en række små, mystiske fisk. - Vi vidste ikke, hvad det var. De var 12-15 cm lange og lignede på den ene side græskarper, mens de på den anden side lignede noget andet, fortæller kommunegartner Ole Riemer, der samtidig påpeger, at en forekomst af græskarper i møllesøen ville have været en stor, men særdeles uønsket sensation - fordi en sådan forekomst ville have tjent til, at møllesøen ville forekomme overgødsket og grumset. Undersøgelser af den mystiske fisk i Nordjyllands Amt, på Århus og Københavns universiteter samt på Zoologisk Institut klargjorde imidlertid, at der ikke var tale om græskarper - men i stedet en fiskeart, der er set andre steder i Europa, og som nu i Danmark har fået den lidet mundrette titel båndgrundling. Upopulær Forekomsten af sådan størrelse i Klokkerholm Møllesø som den første i Danmark er imidlertid ikke en melding, der er meget bedre end frygten for græskarper. - Den er meget upopulær i andre europæiske lande, fordi den har en tendens til at udrydde de andre fiskearter i vandet. Det gør den ved at yngle hurtigt og ved at æde de andre fisks æg, fortæller Ole Riemer og fortsætter: - Sker det, vil det for vores vande medføre et meget kedeligt biologisk miljø med groft sagt kun én fiskeart. Om det med fundet af båndgrundlingene i Klokkerholm Møllesø så faktisk også vil blive tilfældet i denne sø og det tilknyttede Ryå-system, tør Ole Riemer ikke på nuværende tidspunkt spå om. - I princippet burde vi nok være meget kede af det, men vi kan omvendt også spørge os selv, om den nuværende bestand har været med til at lave de biologiske ulykker, der hidtil har været tale om i Klokkerholm Møllesø, eller om det er andre ting, der har spillet ind, siger han og fortsætter: - Vi kan nok have en formodning om, at der p.t. er mange af dem i søen, men det er også meget tænkeligt, at bestanden ikke er større, end at det ikke vil være noget, der kan ødelægge noget. Klimaet afgørende Ole Riemer er heller ikke sikker på, at båndgrundlingene i møllesøen vil yngle så hurtigt, som det er tilfældet i de andre europæiske lande med denne fisk. - Man kan ikke umiddelbart flytte erfaringer fra ét klimaområde over til et andet. Vandets temperatur spiller en vigtig rolle, for livet udvikler sig langsommere i kolde temperaturer, og spørgsmålet er derfor, om kulden herhjemme vil gøre sit til at holde bestanden nede, siger kommunegartneren, inden han dog slutteligt erkender: - Kun én ting er dog på nuværende tidspunkt sikker: Vi ved ikke, hvordan de tér sig i vores farvande.