Børnepasning

Ny førskoleordning på vippen?

Intern uenighed i Socialdemokraternes kan føre til en skrinlægning af nyt tiltag

HALS:Planerne om at indføre en ny førskoleordning fra årsskiftet hænger i øjeblikket på vippen. Sådan tegnede det lokalpolitiske billede sig i aftes på byrådets septembermøde, hvor det vanen tro var de folkevalgte beslutningstageres førstebehandling af budgettet for næste år, der var aftenens mest fremtrædende dagsordenpunkt. Forud for den politiske debat valgte en række forældre og forældrebestyrelsesrepræsentanter fra de tre børnehaver i V. Hassing imidlertid at bruge byrådets spørgetid til at sætte spørgsmålstegn ved, om det nu også er så god en idé at indføre den nye førskoleordning. Det skete ved at fremsætte spørgsmål om, hvad der vil ske, hvis forældrene ikke ønsker at tage imod tilbuddet om at lade deres børnehavebørn flytte tidligere end i dag fra børnehaven til den nye førskoleordning - et spørgsmål, der blev underbygget af en række til borg-mester Bent Sørensen (S) overdragede underskrifter fra forældre, der ikke vil flytte deres børn "før tid". Samtidig mente forældregruppen at vide, at der fra kommunens side var blevet lavet en regnefejl i forbindelse med den forventede millionbesparelse ved at indføre førskoleordningen, ligesom de ville have svar på, om byrådet havde i sinde at bruge penge på en forbedring/udvidelse af de nuværende SFO'er - for på den måde at give plads til de nye førskolebørn. Med hensyn til de to sidstnævnte spørgsmål slog Bent Sørensen fast, at han havde svært ved at tro på, at der var sket en regnefejl - men at det vil blive undersøgt - ligesom han påpegede, at der ikke vil blive brugt ekstra penge på SFO'erne, fordi de fysiske rammer p.t. er gode nok til at tage imod de mulige førskolebørn. Derudover bemærkede Bent Sørensen med henvisning til det førstee spørgsmål, at forældrene selv kan afgøre førskoleordningens skæbne. - De kan stemme med fødderne. Er der ingen, der melder sig, bliver der ingen førskoleordning, sagde han. Efter spørgetiden gjaldt det så den mere generelle debat om budgetforslaget. Her blev der fra flere sider udtrykt glæde over, at budgetforhandlingerne var gået så godt, som det har været tilfældet, ligesom det fra begge sider af byrådsbordet blev fastslået, at der fortsat vil blive arbejdet på at indgå et bredt politisk forlig om kommunebudgettet for næste år. Dernæst gjaldt det debatten om en række mere specifikke punkter i budgetforslaget - primært dem, der endnu ikke er fuld politisk enighed om - og mens det her stod klart, at der fortsat er visse ting at forhandle om, så slog Venstres politiske ordfører og gruppeformand, Johannes Elsnab, også fast, at de to mest debatterede emner i budgetdebatten, en planlagt nedskæring på folkeskoleområdet og den nævnte førskoleordning, er emner, der nu skal tages op til fornyet vurdering. Dermed var budgetdebatten igen drejet ind på den følsomme del, og S-lejrens Jonna Hansen benyttede derfor også lejligheden til at understrege, at hun ikke ville indføre den nye førskoleordning på grund af en økonomisk gevinst frem for et hensyn til børnene, og Jonna Hansen blev bakket op af partifællen Birthe Madsen, som slog fast, at der i hendes øjne overhovedet ikke er brug for en ny førskoleordning. Den konstatering blev fulgt op af partifællen Poul Erik Lyngdorf, der erkendte, at den nye idé ikke ligefrem var hans livret - ligesom han også udtrykte frygt for, at den p.t. foreslåede frivillighed i ordningen ville forsvinde lidt efter lidt. Lodret uenig i dét var til gengæld Jørn Martinsen (V), som påpegede, at der med den nye ordning kun er tale om at udvide tilbudspakken for forældrene. - Vi giver dem et nyt tilbud, og så kan de "take it or leave it", sagde han - hvorefter de forskellige byrådsgrupper blev enige om igen at gå hver for sig for på ny at se på budgetforslaget, inden der formentlig allerede i næste uge lægges sidste hånd på kommunebudget 2004. Måske uden en fastholdelse af den nye førskole-idé.