Ny folder skal "sælge" kirken

Brønderslev Sogn får et nyt visitkort, nemlig en profilfolder. Den vil blive præsenteret for menigheden ved en reception søndag. - I forbindelse med receptionen vil de tre folkeskoler i sognet få udleveret et klassesæt til inspiration i undervisningen, fortæller sognepræst Jens Fjendbo Jensen, der er primus motor for folderen. Lærer Else Sølvsten, tidligere Skolegades Skole, har været med i gruppen, der har udarbejdet profilfolderen, og det er Else Sølvstens forslag, at hver skole foræres et klassesæt. Der vil også ved samme lejlighed blive skænket et klassesæt til de kirkelige børne- og ungdomsorganisationer i sognet til inspiration i deres arbejde.