Lokalpolitik

Ny forbindelse til høring

AALBORG:Nordjyllands Amtsråd har nu givet bolden op til atter en gang debat om den tredje vejforbindelse over eller under Limfjorden. Sagen var om ikke for 117. gang på amtsrådets dagsorden i går så dog alligevel en genganger forstået på den måde, at der nu skal arbejdes og diskuteres intenst i bl.a. offentligheden med de forskellige forslag op til den endelige afgørelse om linjeføringen, der træffes i amtsrådet 9. september i år. Aalborg Byråd behandler i øvrigt sagen dagen forinden, nemlig 8. september. På gårsdagens amtsrådsmøde var der enighed om at sende forslaget til regionplantillæg og VVM-redegørelsen ud i offentlig høring, og den finder sted i perioden 12. april til 10. juni i år. Forslaget til regionplantillæg indeholder således arealreservation til tre ligestillede hovedforslag, nemlig en vestforbindelse som motorvej - enten Lindholmlinjen eller Egholmlinjen. Det andet forslag er en vestforbindelse som landevej - og igen enten en Lindholmlinje eller en Egholmlinje. Endelig opererer det tredje forslag med en østforbindelse som motorvej - en paralleltunnel og udbygning af den eksisterende motorvej mellem Dall og Bouet. Der skulle som nævnt "kun" træffes afgørelse om at sende materialet ud i offentlig høring på amtsrådsmødet, og bortset fra amtsborgmester Orla Hav (S) var der ikke andre, der gav sagen ord med på vejen. Orla Hav ridsede i kort form selve sagsforløbet op, og han sagde bl.a., at amtet efter ønske fra Aalborg Kommune har udskudt den endelige behandling én måned til september. - Det er et meget omfattende materiale, der nu skal drøftes, og der er gjort meget ud af det visuelle for at forklare borgerne konsekvenserne af de forskellige løsninger. - Jeg håber, at vi får en god debat, og at vi alle deltager i den på en konstruktiv måde, tilføjede amtsborgmesteren.

Forsiden