EMNER

Ny forening afløser firma

165 medlemmer fra start i Gym Studio på Nytorv

FREDERIKSHAVN:Som en anden Fugl Phønix har Gitta Møllers hidtidige iværksættervirksomhed inden for show dance og aerobic i Phønix-lokalerne Nytorv 3A slået vingerne ud som en ny forening. Fra start har foreningen 165 medlemmer og med den hidtidige firmaindehaver, Gitta Møller, nyansat som instruktør. På den stiftende generalforsamling i foreningen Gym Studio blev valgt en bestyrelse bestående af Jørgen Ove Jensen (formand), Henny Vad (næstformand), Alice Christiansen (kasserer), Inger Sørensen (sekretær) samt Jens Iversen og Jonna Eriksen. Hovedparten af bestyrelsesmedlemmerne har børn, der går til dans og aerobic hos Gitta Møller. - Hidtil har børnene og de unge, som Gitta Møller fortrinsvis har undervist i sin virksomhed, købt turkort, men de fortsætter nu som medlemmer af den nystiftede forening, fortæller Jørgen Ove Jensen. Han siger samtidig, at ved at omdanne forretningen til en forening, opnås nogle fordele i form af støtte til lokaleleje og medlemstilskud via Frederikshavn-ordningen. - Dermed kan udgiften for medlemmerne holdes nede på uændret niveau, hvilket ikke have været muligt for Gitta Møller, når hendes iværksætterordning udløber. Gitta Møller har selv formået at samle det store antal børn og unge til Gym Studio. Hun er i øjeblikket bortrejst på ferie, men kan vende tilbage til sit arbejde på nu fast løn. Gym Studio starter op igen efter ferien 1. august.