EMNER

Ny forening er dannet

Slægtshistorisk Forening i Hvetbo Herred er en realitet.

En ny forening har nu set dagens lys: Slægtshistorisk Forening i Hvetbo Herred. En snes interesserede mødte op, da der var indkaldt til stiftende generalforsamling i Egnssamlingens lokaler i Saltum. På forhånd havde et udvalg bestående af Holger Andersen, Tove Andersen, Helge Nielsen og Per Østergaard udarbejdet vedtægter for den nye forening, og generalforsamlingen godkendte disse. Der blev valgt en bestyrelse til at føre arbejdet videre, og den har konstitueret sig med Tove Andersen, Pandrup, som formand og sekretær samt Holger Andersen, Pandrup, som kasserer. Øvrige medlemmer af bestyrelsen er Alice og Knud Erik Christensen fra Kaas samt Per Østergaard, som er Egnssamlingens repræsentant i bestyrelsen. Som suppleant valgtes Andreas Lønstrup fra Kaas. Inger Jensen fra Saltum blev foreningens revisor, og Harry Sørensen, Saltum, blev revisorsuppleant. Efter generalforsamlingen meldte en del sig ind i foreningen, og flere er kommet til, så der nu er over 20 medlemmer. Mange af deltagerne i generalforsamlingen kom med ideer og forslag til fremtidige arrangementer, som den nye bestyrelse nu kan arbejde videre med. Der er allerede planlagt et slægtsforskningskursus for begyndere. Kurset ud bydes i samarbejde med FOF, Vendsyssel og er et tre timers kursus til efteråret. Der blev i forsamlingen luftet tanken om at forsøge sig med en workshop mandag formiddag i Egnssamlingens lokaler, hvor alle, der interesserer sig for slægtsforskning, kan møde op. Her kan deltagerne på tværs af viden og erfaringer på området hjælpe hinanden med at finde relevante oplysninger om ens aner. Bestyrelsen har besluttet, at første mødedag her er mandag 22. august.