Ny forening for dårligt hørende

HJØRRING:Høreforeningen stifter en lokalafdeling i Hjørring Kommune, og det sker med generalforsamling tirsdag 27. marts kl. 19 i Forsamlingsbygningen, Østergade 9. Dermed samles alle mennesker med høreproblemer i én forening, og baggrunden for den nye lokalafdeling er, at foreningen vil sætte høreproblemer på dagsordenen i alle landets kommuner. Fra årsskiftet har kommunerne fået ansvaret for høreomsorgen, og foreningen vil gerne sikre sig, at alle mennesker med høreproblemer får de bedst mulige vilkår. På mødet i Hjørring vil landsformand Søren Dalmark, Høreforeningen, fortælle om foreningens fremtidige arbejde og om udfordringerne for høresagen i denne tid. Det er muligt at melde sig ind i foreningen på selve mødet umiddelbart inden den nye lokalafdeling stiftes. Der vil være teleslynge i lokalet, og mødet skrivetolkes på storskærm.Høreforeningen hed tidligere Landsforeningen for Bedre Hørelse, og en del af foreningens arbejde foregik i Ménière-Tinnitus Foreningen, Hørehæmmede Børns Forældreforening og DøvBlevneAfdelingen. poch