EMNER

Ny forening i Jerup

JERUP:Andelsselskabet Jerup Forsamlingshus er fra fredag 16. maj en forening. Det blev besluttet på den sidste ekstraordinære generalforsamling.Foreningen Jerup Forsamlingshus har det formål at drive og opretholde forsamlingshuset som et almennyttigt lokalt samlingssted efter de stedlige behov for arrangementer og fælles aktiviteter af kulturel, foreningsmæssig, idrætslig eller selskabelig art. Når bestyrelsen har sat sig ind i den ændrede status, er det meningen, at folks andelsbeviser skal erstattes af et medlemskort. Datoen for skiftet bekendtgøres i pressen og med husstandsomdelte meddelelser i byen.