Lokalpolitik

Ny forening skal sikre turistudvikling

Turistmagneten Bratskov skal gerne blive endnu stærkere

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Le­ven­de­gø­rel­sen af her­re­går­den Brat­skov hver tors­dag i tu­rist­sæ­so­nen har væ­ret med til at styr­ke tur­is­men i Brovst. ar­kiv­fo­to: ben­te po­der

BROVST:Levendegørelsen af herregården Bratskov, og skiftende lørdagsarrangementer i forretningsgaden, har været med til at sætte skub i turistudviklingen i Brovst de seneste år. Denne udvikling vil turist- og forretningsfolk gerne fastholde og videreudvikle, og derfor er der taget initiativ til en ny turistforening - Turistforeningen Bratskov - til afløsning af Brovst Turist- og Erhvervsforening, der forsvinder til nytår ved overgangen til Jammerbugt Kommune. Der holdes stiftende generalforsamling i den nye forening på Bratskov onsdag aften. - Det er vigtigt, at vi fastholder det gode turistgrundlag, vi har bygget op, først og fremmest takket være de 100 frivillige, der gør en stor indsats ved arrangementerne på Bratskov, siger Jørn Simonsen, formand for den nuværende turist- og erhvervsforening og en af initiativtagerne til den nye forening. - Vi håber, at den kommende turistchef vil afsætte de nødvendige midler, så vi kan fortsætte arrangementerne på Bratskov, der også omfatter informationsmøder og kaffe for turister mandag formiddag. - Det er ikke muligt gennem medlemskontingent at skaffe midler til alle disse aktiviteter, påpeger Jørn Simonsen, der i den nye forening håber på 300-500 medlemmer fra hele den nuværende Brovst Kommune. Jørn Simonsen håber også, at den nye forening kan være med til at inddrage de mindre byer omkring Brovst i turistsamarbejdet, og at der kan blive et endnu tættere samarbejde mellem turistforeningen og Brovst Handelsforening. - Forretningsfolkene har travlt. Man kunne sagtens tænke sig, at nogle af de frivillige fra Bratskov også hjalp ved arrangementer i Jernbanegade, siger Jørn Simonsen og understreger, at de mange frivillige er krumtappen i turistarbejdet. Kun i kraft af dem er det muligt at fastholde det spændende udbud af turistoplevelser i Brovst. Ud over at fremme turismeudviklingen i Brovst-området skal den nye forening bl.a. medvirke til etablering af nye turistvirksomheder samt yde assistance til bestående turistvirksomheder. Initiativtagere til foreningen er Jørn Simonsen, borgmester Mogens Gade, byrådsmedlemmerne Susanne Hjorth Hansen og Helle Bak Andreasen og Tove Thorsen, formand for Brovst Handelsforening.