EMNER

Ny forfatning klartden bedste

Tirsdag 11. januar tog vi i Parlamentet hul på debatten om den nye forfatningstraktat, som skal til folkeafstemning i en lang række lande i den kommende tid, hvor første afstemning er i Spanien den 20. februar.

Debatten i Parlamentet var meget intens, men det var tydeligt, at langt de fleste gik ind for forfatningen. Med en overbevisende støtte til forfatningen på 500 stemmer for og kun 137 imod, er forfatningsdebatten nu skudt i gang i hele Europa. For mange kan forfatningen virke som noget meget abstrakt og fjernt fra vores hverdag. For hvad betyder det lige for os hjemme i Danmark om de nede i EU arbejder efter reglerne i en Nice-traktat eller i en ny forfatningstraktat? Det er klart, at den nye traktat i sig selv ikke vil komme til at revolutionere vores hverdag, men den vil komme med en lang række forbedringer i det europæiske samarbejde. Forbedringer, som vil betyde, at de beslutninger, der har betydning for vores hverdag, vil kunne træffes på mere demokratisk vis. Det bliver nu helt klart, hvad det er EU skal blande sig i - og hvad EU ikke skal blande sig i, idet disse opgaver er direkte nævnt i forfatningsteksten. Derudover er det en stor forbedring, at Europa-Parlamentet får meget mere at skulle have sagt, idet Parlamentet nu skal være med til at lovgive på langt de fleste områder, og de mange forskellige beslutningsprocedurer, som eksisterer i dag vil blive reduceret til en håndfuld. Det betyder, at der nu kommer ekstra demokratisk kontrol på de beslutninger, der bliver taget i EU. Der kommer også mere åbenhed i EU. Hidtil har ministerrådsmøderne, hvor de enkelte landes ministre behandler de love, som får betydning for mange europæeres hverdag, været lukkede for offentligheden. Det bliver der lavet om på med den nye traktat, og vi vil således kunne følge med i, hvordan ministrene forvalter deres ansvar, og hvad de forskellige lande mener. En god nyskabelse er, at vi nu får en udenrigsminister. Det betyder ikke, at vi afskaffer de nationale udenrigsministerier, men der bliver en person, som i fremtiden har ansvaret for EU's udenrigspolitik. Det er en klar forbedring, som forhåbentlig kan give EU en fælles ansigt udadtil i forhold til resten af verden. Vi har i forbindelse med flodbølgen i Asien set, hvordan der er stort behov for, at vi i Europa koordinerer vores indsats. Alt i alt har vi en forfatning, som er et væsentligt bedre, mere gennemskueligt og mere enkelt grundlag for det europæiske samarbejde, end de fire traktater vi nu bygger vores samarbejde på. nu. Debatten i Europa-Parlamentet blev en forsmag på de debatter som vil komme i de fleste lande den kommende tid. Jeg håber, at opbakningen til forfatningen vil være lige så stor i medlemslandene som den har været i Parlamentet. Det er vigtigt, at vi får skabt et ordentligt grundlag for samarbejdet i Europa.