Ny formand for AOF Nord

Nuværende folketingsmedlem og tidligere regionsformand Orla Hav er på AOF Nords netop afholdte repræsentantskabsmøde blevet valgt til ny formand for AOF Nord.

Orla Hav er ny formand for AOF Nord.

Orla Hav er ny formand for AOF Nord.

TILLID:Nuværende folketingsmedlem og tidligere regionsformand Orla Hav er på AOF Nords netop afholdte repræsentantskabsmøde blevet valgt til ny formand for AOF Nord. AOF Nord har udover mange andre resultater, igennem de seneste år skabt rigtig gode resultater på beskæftigelsesområdet, for især ledige, syge og folk af anden etnisk baggrund. Dette er sket gennem et godt samarbejde med såvel de kommunale som de statslige jobcentre. Derfor udtaler Orla Hav fra sin sygeseng på Aalborg Sygehus Syd, at han som noget af det første glæder sig til at arbejde videre med dette og at han derfor i den kommende tid som formand vil have stor fokus på hvad der sker med beskæftigelsesindsatsen, når de statslige jobcentre overgår til kommunen. Orla Hav vil arbejde på, at kommunerne og staten afsætter de nødvendige ressourcer, så aktiveringsindsatsen for de ledige og de oftest dårligst stillede grupper i samfundet ikke forringes. Orla Hav har også altid haft stor interesse for folkeoplysningsarbejdet, ikke mindst i en tid med stigende ledighed er der behov for at give tilbud til de grupper der skal skabes nye muligheder for, når globaliseringen banker på. AOFs stærke position kulturpolitisk er ligeledes et interesseområde for mig siger Orla. Orla Hav glæder sig også til samarbejdet med den øvrige bestyrelse, som har et bredt kendskab til det nordjyske samfund, idet de repræsenterer et bredt udsnit af foreninger og organisationer i Nordjylland.