Elling

Ny formand for arbejdsgivere

SKAGEN:Arbejdsgiverforeningen HTS Vendsyssel (HTS står for handel, transport og service) har fået ny formand. På generalforsamlingen forleden valgte den hidtidige mangeårige formand, Viggo Mikkelsen, E. Taabbel Fiskeeksport, Skagen, at træde tilbage. Desuden genopstillede Egon Svendsen, Elling Tømmerhandel, heller ikke til bestyrelsen. Nyvalgt til bestyrelsen blev direktør Morten Broberg, Fiskernes Fiskeindustri, Skagen. Der blev blot nyvalgt et enkelt medlem til bestyrelsen, idet generalforsamlingen besluttede at nedsætte antallet af bestyrelsesmedlemmer fra syv til seks. Efter generalforsamlingen konstituerede den nye bestyrelse sig med den hidtidige næstformand, direktør Leif Thellefsen, STS, Skagen, som ny formand. Nyvalgt som næstformand blev direktør Leo Mikkelsen, Saga Shipping, Skagen.