Ny formand for ASIF med øjeblikkelig virkning

ASTRUP:På ASIF's generalforsamling onsdag 16. februar lykkedes det ikke at få valgt en formand. Derfor besluttede man, at den siddende formand Jens-Ole Kjeller Petersen skulle fortsætte indtil den ekstra generalforsamling, og den blev holdt 5. april. Her kunne de fremmødte enstemmigt vælge Kaj Jensen, Astrup, til ny formand. - Kaj er en person der gennem mange år har hjulpet til i klubben, ligesom hans kone , Kirsten, trækker et stort læs i vor cafeteria, fortæller Jens-Ole K. Pedersen. - De seneste mange år har klubbens forskellige afdelinger, i større og større grad gennem selvforvaltning. Det har vist sig at være en god ordning, der er således vækst og fremgang over hele linjen, tilføjer han. Hovedbestyrelsens arbejde består i dag mest af følgende opgaver: Budgetlægning og opfølgning for alle afdelinger, økonomistyring og udarbejdelse af regnskaber m.v. Samtidig er det hovedbestyrelsen der holder den årlige sommerfest. Kaj Jensen overtager formandsposten med øjeblikkelig virkning, men den tidligere formand har lovet at afslutte nogle af de sidste ting, han var i gang med. Ligesom han fortsætter i Halfestudvalget, der allerede har bestilt PS 12 til 25. marts 2006.tn