EMNER

Ny formand for byfesten i Løgstør

Ole Pedersen, der har været formand siden 1999, afløses af Jan Hansen

Jan Hansen - ny formand for byfestkomiteen i Løgstør.

Jan Hansen - ny formand for byfestkomiteen i Løgstør.

LØGSTØR:Byfestkomiteen i Løgstør har fået ny formand efter Ole Pedersen, der tidligere på året bebudede, at han ville stoppe på generalforsamlingen. Han har været formand siden 1999. Ny formand er Jan Hansen, Løgstør, der er medindehaver af byggefirmaet Twin Byg. Der blev også skiftet ud på to andre poster på generalforsamlingen. Kasserer Erik Ernst har valgt at stoppe, og han bliver afløst af Morten Jørgensen. Sekretær Svend Linde har også valgt at stoppe og bliver afløst af Jesper Vingborg. De øvrige i byfestkomiteen er næstformand Leif Thorup og Bent Højgaard og Søren Jensen. På generalforsamlingen kunne den afgående kasserer Erik Ernst oplyse, at overskuddet ved årets byfest blev på 66.000 kr., og det er bedre end i 2005, hvor byfesten gav 51.000 kr. i overskud. - Overskuddet er steget gennem de senere, så årets byfest var også økonomisk set en pæn succes, siger Ole Pedersen. En væsentlig årsag til det gode resultat er en pæn stigning i entréindtægterne til dyrskuepladsen, som for først gang var lavet til festplads. Dels var der flere betalende og dels var entréen sat en smule op. Desuden var der overskud i øltesten på Skoleengen. Afløseren for tivoliet, legeland, løber til gengæld kun lige rundt rent økonomisk. Da Ole Pedersen på generalforsamlingen gjorde status over årets byfest, så konstaterede han, at årets byfestoptog var en tynd kop the med alt for få deltagere. De 16 foreninger bag byfesten får traditionen tro del i overskuddet, og til hver er der 4.000 kr. Ole Pedersen er glad for, at det er lykkedes at finde nye folk, der vil gå ind i arbejdet. - Det er et stykke frivilligt arbejde, som sjældent giver ret mange skulderklap, men ofte ris fra folk, som synes, at byfesten skulle være grebet helt anderledes an, og bliver der lavet noget om, så er der andre som bliver sure. - Sådan er det, og det kan selvfølgelig godt være lidt træls, men omvendt så er også en masse gode timer forbundet med at lave en fest for byen, og det overskygger heldigvis de negative ting, siger han.

Forsiden