Vestbjerg

Ny formand for DGI Nordjylland

Christian Christensen, Vestbjerg, skal fremover stå i spidsen for 607 nordjyske gymnastik- og idrætsforeninger.

På det fjerde årsmøde i DGI Nordjylland tirsdag aften på Hotel Hvide Hus i Aalborg blev der valgt ny formand til afløsning for Palle Fogh, der ikke ønskede genvalg. Det var ikke uventet næstformanden Christian Christensen fra Vestbjerg, der enstemmigt blev valgt til posten. Christian Christensen har været næstformand i to år og arbejder til daglig som leasingkonsulent i Nykredit. Jens Mathiasen blev valgt som ny næstformand. Da sidstnævnte allerede var med i bestyrelsen skulle der vælges et nyt medlem for kun et enkelt år i første omgang, og det blev Jan Christiansen. Derudover var tre bestyrelsesmedlemmer på valg for to år, Lene Godball, Ulrik Nørgaard og Steen Bjørn Pedersen blev alle genvalgt. Palle S. Fogh, som har været formand i to år, ønskede at trække sig fordi arbejdet som skoleleder på Gregers Krabbe Friskolen kræver ham fuldt ud.