Frederikshavn

Ny formand for erhvervsråd

Kaj Christiansen afløser Egon Svendsen

FREDERIKSHAVN:Direktør Kaj Christiansen afløser tømmerhandler Egon Svendsen som formand for Frederikshavn Erhvervsråd. Det valg traf erhvervsrådets forretningsudvalg på det konstituerende møde onsdag. Kaj Christiansen, der i det daglige er direktør i Frederikshavn Maritime Erhvervspark, har i en årrække været medlem af erhvervsrådets repræsentantskab, og blev i dette forår udpeget til forretningsudvalget som repræsentant for det lokale DA. Valget gælder for et år. Som næstformand genvalgtes Brian Kjær, der repræsenterer LO i erhvervsrådet. Repræsentantskabets forretningsudvalg er på fem medlemmer, og de tre øvrige er stationsleder i Falck, Tommy Rise og campingpladsejer Chr. Brøndum, der begge er valgt til repræsentantskabet af generalforsamlingen. Femte medlem af forretningsudvalget er borgmester Erik Sørensen. Vagtsskiftet på formandsposten markeres med en reception i Erhvervenes Hus 30. april, men ovenpå valget benytter Kaj Christiansen lejligheden til at opfordre alle virksomheder til at slutte op om erhvervsrådets arbejde ved at blive medlem af foreningen. - Virksomhedernes opbakning er vigtig for at sikre størst mulig gennemslagskraft over for såvel kommunen som øvrige erhvervsaktører, tilkendegiver Kaj Christiansen og peger på det symbolske kontingent på mellem 300-2000 kr. afhængigt af antal ansatte.

Forsiden