Ny formand for Folkeoplysningsudvalg

Elin Hovedskov afløser Anders Gram Mikkelsen.

Elin Hovedskov - har overtaget formandsposten i Folkeoplysningsudvalget.

Elin Hovedskov - har overtaget formandsposten i Folkeoplysningsudvalget.

Elin Hovedskov, der er foreningsaktiv i blandt andet spejder- og gymnastikregi, sidder også i bestyrelsen for Frederikshavn Ungdoms Fællesråd, FUF. Desuden er hun engageret i Venstres vælgerforening i Frederikshavn og kandiderede til byrådet for Venstre. I Folkeoplysningsudvalget afløser hun byrådsmedlem Anders Gram Mikkelsen (S), der i sidste byrådsperiode sad som politisk udpeget formand. Foreningernes udvalg Folkeoplysningsudvalget repræsenterer kommunens omkring 200 foreninger og fem aftenskoler. Udvalget sikrer driften af Frederikshavnerordningen, som fordeler tilskud til foreningerne. Til Folkeoplysningsudvalget har foreningsområdet desuden valgt Henrik Carlsen, FUF og Metodistkirkens spejdere i Strandby, Renate Weilow, FUF Fritids- og ungdomsklubber, Karina Gajhede, SIK, Bo Christensen, Frederikshavn Budo Klub, og Asger Mortensen, Skjold Sæby. Aftenskoler og byråd Aftenskolerne repræsenteres af Bent H. Pedersen, AOF Frederikshavn, og Steen Klarup, Musisk Aftenskole Sæby. Byrådet har udpeget Frode Thule jensen (V), Pia Karlsen (V), Jens Porsborg (C), Peter Laigaard (UP), Bruno Müller (S), Birthe Marie Pilgaard (S) og John Christensen (V).