Ny formand for idrætsforening

Idrætsforeningen B70 fik på generalforsamlingen ny formand, nemlig John Sørensen.

Formand Brian Christensen takkede for tre år på posten, som han forlod på grund af travlhed med uddannelsen, og han har haft meget gavn af bestyrelsesarbejdet, som han har brugt i sin uddannelse. Herefter gav han ordet til John Sørensen, som opridsede, hvad der var sket i det forløbne år, blandt andet var to trofaste medlemmer, Knud Peer Andersen og Henning Villadsen blevet udnævnt til æresmedlemmer i 2010. Fodboldsæsonen startede godt, men der var desværre et stort frafald i løbet af sæsonen. Petanque kunne være lidt bedre søgt, hvorimod Krolf har ca. 25 deltagere, hvoraf de 19 er seniorer. Gymnastikken kører godt på 10. år. Sommerfesten blev en stor succes med et meget fint overskud. Regnskabet blev godkendt efter en grundig gennemgang og nogle få spørgsmål. Festudvalget og alle, der stod bag sommerfesten, fik en stor applaus. Vedtægterne blev rettet ind efter nuværende forhold og blev vedtaget. Til bestyrelsen valgtes Trine Nielsen, Jesper Tjell og Jacob Sørensen. Ny suppleant blev Johnny Nielsen. Carl Chr. Christensen tilbød at plante træer på østsiden af stadion i lighed med vestsiden, men han har ikke selv nok træer. Foreningerne skal tage hensyn til hinandens arrangementer. Kontaktpersoner til festudvalget blev udtaget, så alle grupper blev præsenteret, undtagen fodbold. Den ny formand havde mange ideer til bl.a. klubhuset, som skal renoveres. Især køkkenet trænger til renovering, og der skal opføres en tilbygning, så der bliver plads til rekvisitter m.m. Et overslag på dette, ville komme op i 300.000 kr., og det mente forsamlingen kunne klares ved søgning af fonde og frivilligt arbejde. Formanden foreslog, at jagtforeningen og borgerforeningen bruger klubhuset noget mere, da det er vigtigt, at hele byen bakker op om B70 - det lød lidt som en invitation - en sammenlægning af foreningerne er måske ikke så langt væk. LM

Forsiden