Farsø

Ny formand for Kulturelt Samråd

} KONSTITUERING: Kulturelt Samråd har holdt konstitueringsmøde, der resulterede i, at Jens Erik Due-Hansen, Alstrup, påtog sig hvervet som formand. Til næstformand valgtes Grethe Tovborg Jensen, også Alstrup. Lone Petersen, Hyllebjerg, vil overtage hvervet som kasserer fra Edvin Heede, Farsø, der i fremtiden vil beklæde stillingen som sekretær. De øvrige medlemmer af bestyrelsen, som valgtes ved generalforsamlingen, er Karin Bacher, Aars, Birgitte Jessen, Hvalpsund, og Esther Poulsen, Farsø. Desuden fortsætter Carlo Nielsen med at repræsentere kommunalbestyrelsen. Den nye bestyrelse holder sit første ordinære møde 18. maj.