Ulsted

Ny formand for lokal sparekasse

ULSTED:Ulsted Sparekasse har fået ny formand. Det er Peter Larsen, der afløser Keld Vadsholt, som efter mere end 15 år i formandsstolen har ønsket at trække sig tilbage til en mere menig plads i bestyrelsen. Sparekassen har ligeledes holdt den årlige garantfest i Ulsted Hallen. Har var der mødt 330 festklædte garanter op, og de havde en god aften med en flot menu samt efterfølgende dans til orkestret Curly Flowers. Den nye formand, Peter Larsen, bød velkommen og gav sædvanen tro en orientering om sparekassens forløb i det forgangne år. Direktør Karsen Olsen gav et indlæg om blandt andet udviklingen i hovedtallene i sparekassens regnskabstal.