EMNER

Ny formand for Saltum IF

En æra i Saltum Idrætsforening er forbi. Formand igennem 20 år, Niels Spaun, har abdiceret og overladt foreningen til yngre kræfter.

Lissen Mortensen ny formand for Saltum IF

Lissen Mortensen ny formand for Saltum IF

De 30 medlemmer, der var mødt op til den ekstra generalforsamling, blev vidne til en generalforsamling styret med hård hånd af Leif Stevn. De mange vedtægtsændringer blev taget til efterretning uden kommentarer, og man kunne gå over til aftenens højdepunkt - valg af formand, bestyrelse og sportsudvalg. For første gang i en menneskealder var der kampvalg om formandsposten, idet både Mads Christensen og Lissen Mortensen stillede op. Lissen Mortensen blev valgt med stort flertal. Allan Lassen og Mads Christensen blev valgt til bestyrelsen med Ole Christensen som suppleant. En del af den nye struktur var udover kun tre i bestyrelsen et sportsudvalg placeret lige under bestyrelsen. Også her var der kampvalg idet Jørgen Madsen, Marie Louise Mortensen, Brian Holm, Hanne Kræmmergård og Ole Christensen stillede op. Jørgen Madsen, Marie Louise Mortensen og Hanne Kræmmergård blev valgt og her blev suppleant blev Dennis Holst.