Hjallerup

Ny formand for samvirke

Jens Aaen i spidsen for samvirke

Jens Aaen - i spidsen for Hjallerup Samvirke. Foto: Grete Dahl

Jens Aaen - i spidsen for Hjallerup Samvirke. Foto: Grete Dahl

Jens Aaen bliver ny formand for Hjallerup Samvirke efter Erik Topp. Næstformand er Peter Jensen og sekretær Leif Thomsen. Det øvrige forretningsudvalg er Peer Thisted, Tina Gregersen, Marianne Morell, Thomas Olsen, John Ovesen samt markedsudvalgsformanden, der vælges på markedsudvalgets konstituerende møde i januar. Kasserer uden for bestyrelsen er Leif Nielsen. Til ledelse af markedet 2012 er det kommende Markedudvalget nedsat. Der er her tale om et udvalg bestående uændret af Dennis Kvesel, Keld V. Nielsen, Niels Chr. Aagaard, Henrik Rysholt, Tom Hansen, Lars Knudsen og Dan Christensen og tre nye Søren Bering. Peter Larsen, Peter Jensen og Jan Munkholt. Der mangler herefter en person, som først udnævnes senere. Peter Holdensen har efter mange års virke valgt at træde lidt tilbage. Konstitueringen i Markedsudvalget sker i januar. Hjallerup Modelflyveklub er optaget i Hjallerup Samvirke/Event/Markedsforening. Hjallerup Samvirke består nu af 57 foreningen, idet man på dette forretningsudvalgsmøde har optaget Hjallerup Modelflyveklub. Erik Topp valgte på årets repræsentantskabsmøde at træde tilbage fra forretningsudvalget, hvor han har været medlem siden 1979 og formand side 2005. Erik har gennem al sin tid i Hjallerup gjort et enormt frivilligt arbejde - og været et meget stort aktiv for byen, og det vil Hjallerup Samvirke takke ham for på en reception i Hjallerup Idrætscenter fredag 16. december.