Lokalpolitik

Ny formand for SF Frederikshavn

Paul Rode Andersen afløste Karen Nannastad

Paul Rode Andersen - ny formand for SF Frederikshavn

Paul Rode Andersen - ny formand for SF Frederikshavn

SF-Frederikshavn afholdt lørdag en velbesøgt generalforsamling i Skolegade 8. Det seneste år er medlemstallet steget med ca. 25%, så det var en glad og stolt formand, der takkede af. Karen Nannastad har været formand gennem hele kommunesammenlægningsfasen, gennem to kommunalvalg og mener nu, det er på tide at overlade formandsposten til en anden. Kasserer Vera Nørgaard giver ligeledes stafetten videre, så der var tak, ros, blomster og et flot maleri af Berit Jensen til dem begge. Ny formand bliver Paul Rode Andersen. Nyvalgte bestyrelsesmedlemmer: Villy Andersen, Mirian Højmark og Aino Linkhorst. Bestyrelsen består desuden af Lene Østner, Søren Visti Jensen og Jette Fabricius Toft, og suppleanter er Inge Lise Djernø & Ingolf Hedegaard. Som bilagskontrollører fortsætter Susanne Sleiborg sammen med Karen Nannastad, Ingolf Hedegaard forbliver repræsentant i SF-Nordjylland, mens Villy Andersen, Mirian Højmark, Lean Waage Beck, Brian Pedersen og Jette Fabricius Toft tager til SFs landsmøde i Odense den 23.-25. april. Generalforsamlingen havde en rigtig livlig debat, hvor forholdet mellem lands- og kommunalpolitik kom på banen. Partiet skal – i begge tilfælde – vænne sig til at være et stort parti, hvilket i højere grad giver risiko for splittelse og divergens, men samtidig er en optimal platform i forhold til det brede samarbejde. Den 9. marts og den 12. april er der medlemsmøder med hhv. Karina Lorentzen og Anne Grethe Holmsgaard – begge dage fra klokken 17 i Skolegade 8. Der vil også i det kommende år være fokus på emner som integration, skoler/uddannelse, sundhedsvæsen og handikappolitik. Der er adskillige store lokalpolitiske sager, der forventes afklaret inden for den nærmeste fremtid. Blandt andet blev der debatteret skolestruktur, institutionsplan, Palm City og Energiby. Samtidig tog Brian Pedersen hele skylden for uafhentet affald, uryddede veje/ fortove samt vejret SFs lokale partiforening har et meget flot og fremgangsrigt år at se tilbage på, men sandelig også mange aftryk, der skal sættes fremover! Her kan trækkes en tydelig parallel til det sidste punkt på dagsordenen, inden spisning og hyggeligt samvær: Mandag den 8. marts er det kvindernes internationale kampdag, og i den anledning distribueres foldere under parolen: Meget at fejre – meget at kæmpe for!