Hjørring

Ny formand for vandværket

NR. LYNGBY: Bestyrelsen for Nr. Lyngby Vandværk har konstitueret sig efter generalforsamlingen i november, hvor formanden gennem mange år, Tage Bang Carlsen, ikke opnåede genvalg. Ny formand er Ole Toft Jensen, Nr. Lyngby, næstformand bliver Erik Kjærsgård, Sdr. Lyngby, og Helmer Nielsen, Nr. Lyngby, fortsætter som sekretær. Menige medlemmer er Georg Andersen, Hjørring, og Per With, Hjørring.