Hallund

Ny formand for Venstre i Hellum

HELLUM: Hellum Venstrevælgerforening har fået ny formand. På foreningens generalforsamling blev Per Raaby, Hallund, valgt til ny formand, idet den tidligere formand, Birgit Pedersen, efter kun et år på posten stopper, da hun er flyttet fra egnen og derfor ikke længere kan påtage sig opgaven. Det var dog Birgit Pedersen, der aflagde beretning på generalforsamlingen. Hun omtalte i beretningen de forskellige valg, møder og arrangementer, der var holdt i årets løb. Hun glædede sig over det netop overståede valg, der gav mulighed for fortsættelse af det positive arbejde med at gøre Danmark til et land med færre begrænsninger og større muligheder for den enkelte. Birgit Pedersen sluttede sin beretning med en kraftig opfordring til at stemme på Jens Anker Hedegaard som borgmesterkandidat. Til bestyrelsen nyvalgtes Maibritt Thomsen, mens Poul Vestergaard Jensen og Bjarke Larsen blev genvalgt. ruk