Lokalpolitik

Ny formand for Venstre i Klokkerholm

KLOKKERHOLM:Venstrevælgerforeningen i Klokkerholm har fået ny formand. Det skete på generalforsamlingen, hvor Lars Brøndum efter overtog formandshvervet fra Niels Bøgh, der sagde farvel og tak - efter første gang at være blevet valgt ind i den lokale V-bestyrelse helt tilbage i 1974. Lars Brøndum er i øvrigt heller ikke uvant med formandsjobbet, idet han inden flytningen til Klokkerholm var formand for V i Nibe i 14 år. I sin sidste formandsberetning fortalte Niels Bøgh om et travlt valgår i 2005, og han glædede sig i den forbindelse bl.a. over, at det fra foreningen var lykkedes at få Carsten Jespersgaard med i det nye Sammenlægningsudvalg for Brønderslev-Dronninglund Kommune, og at V i Dronninglund Kommune havde fået Dronninglunds Asta Skaksen med i det nye regionsråd. Da det kom til bestyrelsesvalgene, var der genvalg til Ole Nielsen, Carsten H. Pedersen og Lars Storgaard, og bestyrelsen består derudover af Peter Mølbjerg, Alf Vestergaard, Jens Holdorf og Lars Brøndum. Efter generalforsamlingen lagde borgmester Mikael Klitgaard (V) op til debat med en verbal fokusering på den nye Brønderslev-Dronninglund Kommune og spareplanerne i Dronninglund Kommune.