Skagen

Ny formand i arbejdstøjet

SKAGEN:Bestyrelsen for Skagen Lokalhistoriske Forening har konstitueret sig med Peter Lundholm som ny formand, idet Gunnar Bagh har trukket sig planmæssigt tilbage. Som ny næstformand valgtes Arne Ehrenreich. På de øvrige poster var der ingen udskiftninger, hvilket betyder, at det fortsat er Erik Skougaard, der bestyrer finanserne, Birthe Bolvinkel er scrapbogsfører og Hans Nielsen sekretær. i bestyrelsen sidder endvidere Søren Raaberg-Møller og altså Gunnar Bagh - nu som menigt medlem.