Skolevæsen

Ny formand i Kræftens Bekæmpelse

BROVST:På generalforsamlingen i Kræftens Bekæmpelses lokalafdeling trak formand Lotte Horskjær sig efter mange år i foreningen, og i hendes sted valgtes Kirsten Holsko som formand. I sin beretning kunne Lotte Horskjær se tilbage på et aktivt år i lokalafdelingen, med både foredrag og andre aktiviteter. Forhenværende sognepræst Freddy Cortes fortalte om sit liv fra prædikestol til lænestol, og sygehuspræst Ruth Østergaard Poulsen fortalte om, hvordan man bedst hjælper hinanden, når livet gør ondt. Ved den årlige husstandsindsamling 7. april fik Brovst det andetbedste resultat i Nordjylland: 17,05 kr. pr. husstand, ialt 62.205 kroner. I oktober var det skolernes frugtdag, og lokalafdelingen delte æbler ud til alle skoler i kommunen, lige som der også var lidt æbler til børnehaver og puljeordninger. I oktober stod kræftforeningen også for smagsprøver på frugt og grønt som led i kampagnen "Seks om dagen" i Superbrugsen. 23. oktober i år fylder Kræftens Bekæmpelse 75 år, og det skal fejres overalt i landet, uden at det koster foreningen penge. I lokalafdelingen i Brovst har man endnu ikke bestemt, hvad der skal ske. På repræsentantskabsmødet i landsforeningen i maj talte sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen til de delegerede, og sagde blandt andet, at Kræftens Bekæmpelse er en forening, man regner med. Det gør man, fordi det arbejde, der udføres i foreningen, er solidt og fagligt funderet. Ministeren nævnte også det offentlige Danmarks påskønnelse af den meget store frivillige indsats, der gøres i foreningen. Denne vedtog i øvrigt i efteråret efter en lang demokratisk behandling i hele foreningen en frivillighedspolitik, der slår fast, at alle kan løse en frivillig opgave i Kræftens Bekæmpelse. Ud over Lotte Horskjær forlod Jens Eriksen bestyrelsen, også efter mange år i foreningen. Som nye bestyrelsesmedlemmer valgtes Jane Nørgaard, Tranum, og Bodil Sørensen, Arentsminde. Den nye bestyrelse ser således ud: Formand Kirsten Holsko, Halvrimmen, næstformand Kirsten Hjørringgaard, Tranum, sekretær/presse Hanne Johnsted, Øland, kasserer Bodil Sørensen, Arentsminde, kampagneleder Kirsten Kilt, Skovsgård, samt Inger Nøhr Christensen, Brovst, og Jane Nørgaard, Tranum. Revisor er Leo Pedersen.

Mest læste