EMNER

Ny formand i Thise-forening

Manna-Thise Pensionistforening har fået ny formand. Ove Larsen, der hidtil har været næstformand i bestyrelsen, er valgt til formandsposten.

Foreningens hidtidige formand Svend Erik Simonsen samt Jørgen Sloth ønskede ikke genvalg, og i stedet valgte generalforsamlingen Ole Sørensen og Evy Pedersen til bestyrelsen. Bestyrelsen har siden generalforsamlingen konstitueret sig, og mens Ove Larsen blev valgt til formandsposten, beklæder Ole Sørensen posten som næstformand. Anne Ulrich fortsætter som kasserer og Frank Nielsen som sekretær. Menigt medlem i bestyrelsen er Evy Pedersen.