Jammerbugt

Ny formand og nye i bestyrelsen i Øland Beboerlaug

Jens Kris­ti­an Holm, der dri­ver en­tre­pre­nør­for­ret­ning på Øland, har over­ta­get pos­ten som for­mand for Øland Be­bo­er­laug. ar­kiv­fo­to: mar­tin dam­gård

Jens Kris­ti­an Holm, der dri­ver en­tre­pre­nør­for­ret­ning på Øland, har over­ta­get pos­ten som for­mand for Øland Be­bo­er­laug. ar­kiv­fo­to: mar­tin dam­gård

ØLAND:Den afgående formand Lars Vadmann kunne på Øland Beboerlaugs generalforsamling berette om et godt år med ikke færre end 10 arrangementer. Især sommerfesten 2006 blev en stor succes med 100 spisende gæster i teltet lørdag aften. Knap så godt gik det med Løvfaldsfesten i oktober. Her svigtede øboerne, idet kun 12 deltog i dette arrangement. Efter beretningen fremlagde kasserer Jens Chr. Brander et flot årsregnskab. Beboerlauget har i årets løb haft indtægter på over 150.000 kr. Med økonomisk støtte fra ebh bank, Forum for Udvikling og Spar Nord Fonden er der i 2006 købt et 72 kvadratmeter stort festtelt, der i år vil blive suppleret med endnu et af samme størrelse. Overskuddet i 2006 blev på 5514 kr. Bestyrelsens foreslåede vedtægtsændringer gav anledning til en del debat. Det blev vedtaget af de 29 fremmødte medlemmer, at grundejere på Øland fremover kan optages som medlem af beboerlauget uden at have bopæl på Øland, dog uden at kunne få plads i bestyrelsen. Beslutningen er en udløber af, at formanden i august 2006 fraflyttede Øland og fortsatte på posten frem til generalforsamlingen, hvilket har givet anledning til en del undren blandt laugets medlemmer. Ny i bestyrelsen blev Per Løfqvist, Tina Thomsen og Diana Jensen. Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Jens Kristian Holm som ny formand. mcw