Lokalpolitik

Ny formand på teatret

Else Købstrup enstemmigt valgt på Vendsyssel Teater

HJØRRING:Bestyrelsen på Vendsyssel Teater har enstemmigt valgt byrådsmedlem Else Købstrup (V) til ny formand for teatret. Else Købstrup blev udpeget af Hjørring Byråd til at efterfølge byrådets tidligere reprænsentant, Søren Chr. Jensen (S), der trak sig fra formandsposten af helbredsmæssige grunde. Hjørring byråds repræsentant i bestyrelsen er ikke selvskreven som formand, men de øvrige bestyrelsesmedlemmer valgte altså igen at pege på byrådets repræsentant. Else Købstrup er glad for valget og glæder sig til opgaven. -Det er en spændende tid for teatret, nu hvor kulturministeren har lagt sin teaterplan frem. Det bliver bestyrelsens første opgave, at grave sig ned i planen og se hvilke konsekvenser den får for Vendsyssel Teater i forhold til Nordjyllands amt og amtets øvrige teatre, siger Else Købstrup. "Teaterplanen tilfører ikke ekstra midler til teatrene, men lægger op til en diskussion af, hvordan området bedst dækkes ind rent teatermæssigt. - Planen inddrager også andre hjørner af teaterlandskabet. Ministeren har talt meget om nye aktiviteter, for eksempel det dansende teater. Vi må nu kigge på, hvordan Vendsyssel Teaters platform passer ind, siger Else Købstrup.