Skolevæsen

Ny formand valgt i gymnasiebestyrelse

FJERRITSLEV: Karin Duedahl, Brovst, er blevet valgt som ny formand for skolebestyrelsen på Fjerritslev Gymnasium, efter at Mogens Nørgaard, Fjerritslev, er trådt ud af bestyrelsen, da han ikke længere har børn på skolen. To nye forældrerepræsentanter er valgt ind i bestyrelsen, Henning Kloster, Løgstør, og Dan Christophersen, Løgstør. Desuden er Hans Andersen, Brovst, trådt ind som suppleant. Ud over Mogens Nørgaard erstatter de Jens Jørgen Guldberg og Dorthe Nielsen, begge fra Brovst. De øvrige medlemmer i bestyrelsen er Annette Weigelt, Fjerritslev, og Gitte Bislev, Fjerritslev, der begge er forældrerepræsentanter. Som en forsøgsordning har Fjerritslev Gymnasium seks forældrerepræsentanter, to fra hver årgang, mod de sædvanligvis fire i en gymnasiebestyrelse. - Det er en god ordning, fordi det giver en bedre kontakt til alle klassetrin, siger gymnasiets rektor, Henning Galmar. Fra kommuneforeningen deltager borgmester Mogens Gade, Brovst, i skolebestyrelsens arbejde, og fra amtsrådet Karsten Højen, Brovst. Udpeget af bestyrelsen er Fjerritslevs borgmester Otto Kjær Larsen, mens lærerrepræsentanterne er Carsten Sørensen og Palle Birkholm. Medarbejderrepræsentant er Erik Pedersen. Henning Galmar er som tilforordnet fast medlem af skolebestyrelsen og er dens sekretær. ms